Почетна

Овај сајт је за потребе Секције за информатику ОШ "Херој Радмила Шишковић".

Циљ секције да се ученици упознају са напредним могућностима коришћења информатичких алата – превасходно сервиса Интернета.
У току рада секције за информатику ученици ће се упознати са напредним техникама безбедног коришћења сервиса Интернета, напредним техникама коришћења броузера (Firefox, Chrome, Opera), напредним коришћењем социјалних  мрежа на интернету (Facebook, Google+, Twiter, MySpace, Ning, Linkedin, Google Buzz) и напредним начинима публиковања дигиталних садржаја на Интернет.

Рад секције је базиран на коришћењу сервиса Интернета реализацијом вежби као што су: подешавање броузера за поверљиво читање, креирање јаких лозинки које је тешко разбити, подешавање антивирусних програма и заштитног зида (firewall), оптимално подешавање профила на социјалним мрежама, формирање листи и група, подешавање причаоница у социјалним мрежама, итд. Листа тема за практичне вежбе није ограничена и ученици могу да предложе своје.
Ученици који могу да буду чланови секције за информатику морају да похађају предмет информатика и рачунарство, да немају слабе оцене, да су примерног владања, и да имају сагласност родитеља за ангажовање у секцији. Пожељно је да у току рада секције пуне 13. година да би могли да се пријаве на социјалне мреже.
Начин рада секције: сваке друге недеље одржаваће се блок настава према договору.
Рок за пријављивање је до краја септембра.
Пријављивање се врши код предметног наставника или попуњавањем упитника на вези.